Tražite li prostorne podatke?

HRVATSKI GEOPORTALI

Geoportal
http://geoportal.dgu.hr/#/

ARKOD:
http://preglednik.arkod.hr

Registar geografskih imena:
http://cgn.dgu.hr

OIE Obnovljivi Izvori Energije
http://oie-aplikacije.mingorp.hr/InteraktivnaKarta/

HCR Hrvatskog centra za razminiranje
https://misportal.hcr.hr/HCRweb/faces/simple/Map.jspx

Državna Uprava za Zaštitu i Spašavanje
http://zeos.duzs.hr/duzs_zeos/

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije:
http://www.zavod.pgz.hr

Grad Zagreb:
https://geoportal.zagreb.hr/Karta

PAMS zastita prirode
http://195.29.218.202/ZASTITA_PRIRODE/

Agencija za zastitu okolsa
http://corine.azo.hr/viewer.htm

EURoGeoInfo
http://www.eurogeoinfo.eu/

GEOPORTAL  
KATASTAR  
UREĐENA ZEMLJA  
ARKOD

Popularni Blogovi